บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกขึ้นรูปด้วยความร้อน (แวคคั่ม) ให้รูปทรงตามตัวสินค้า 

เพื่อเก็บรักษาป้องกันสินค้าเหมาะกับสินค้าทุกประเภทที่ต้องการการเก็บรักษาที่ดีก่อนถึงมือผู้บริโภค 

ในขณะเดียวกันสามารถโชว์สินค้าให้ลูกค้าได้เห็นอีกด้วย ที่นิยมกันได้แก่ 

สไลด์แพค (Slide Pack) และ บลิสเตอร์แพค (Blister Pack)