วิธีวัดขนาดงานใบปลิว 

 

 

ราคางานพิมพ์ ของงาน ใบปลิว โปสเตอร์

 

 

รูปแบบการพับ งาน แผ่นพับ โบรชัวร์

 

 

วิธีการวัดขนาดแผ่นพับ

 

 

ราคางานพิมพ์ แผ่นพับ

 

 

การเขียนสเปคงาน ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ โบรชัวร์