งานพิมพ์สายคาด  สายคาดกล่อง สายคาดขวด/แก้ว สายหิ้วแก้ว

สายคาดผ้าขนหนู สายคาดกล่องขนม สายคาดกล่องอาหาร สายคาดสบู่

 


การสร้างแบรนด์อาหารของเราด้วยการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารให้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ จะต้องทำรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราให้ดีเสียก่อน โดยจะต้องออกแบบ สติ๊กเกอร์ หรือ สายคาดกล่องแบบต่างๆ ให้โดดเด่นและมีความน่าสนใจมากที่สุด ยิ่งถ้าหากเราออกแบบได้ดีมากเท่าไร ย่อมจะทำให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกซื้อมากเท่านั้น

ในการทำสายคาดกล่องนั้น จะทำให้บรรจุภัณฑ์อาหารของเราดูดีและมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม เพราะเราสามารถที่จะอธิบายอาหาร วัตถุดิบที่นำไปประกอบอาหารทำให้ลูกค้านั้นได้อ่านและทำความเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆ ในอาหารนั้นมีอะไรบ้าง หรืออาจจะมีการสร้างเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าคุณภาพอาหารของเรานั้นดีแค่ไหน และแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร 

ราคางานพิมพ์สายคาด