งานพิมพ์ คูปอง บัตรจอดรถ บัตรผ่านประตู แบบฟอร์ม

 

 

ขนาดที่นิยมใช้ในงานคูปอง

 

 

วิธีการวัดขนาดคูปอง

 

 

การเขียนสเปคงานคูปอง