การวัดขนาดงานกระดาษหัวจดหมาย

 

 

ตารางราคางานกระดาษหัวจดหมาย

 

 

การเขียนสเปคงานกระดาษหัวจดหมาย