ฟรี ระบบกันปลอมออนไลน์ เมื่อพิมพ์ฉลากสินค้า กับเรา **

                         สร้างแบรนด์มาแทบตาย สุดท้ายโดนปลอมสินค้า

 

 

 

หากคุณประสบปัญหากับยอดขายลดลง 

เพราะการถูกปลอมสินค้า หรือลูกค้าใช้ของปลอมแล้วคิดว่าเป็นของจริง

ทำให้เสียชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อแบรนด์

เมื่อใช้สติกเกอร์กันปลอมแบบเดิมๆที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป  

 

เช็คแท้ ไม่แท้ พร้อมประวัติการสแกน

** เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท