จำนวนดวงของสติกเกอร์นั้นขึ้นอยู่กับ รูปแบบและขนาดของสติกเกอร์ในแต่ละแบบและในแต่ระบบการพิมพ์

จำนวนดวงสติกเกอร์นั้นก็แตกต่างกันไปด้วย แต่ทางเราได้มีการคำนวนไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรูปแบบ วงกลมและสี่เหลี่ยมในแต่ละระบบงานพิมพ์ เพื่อความสะดวกของคุณลูกค้าค่ะ


จำนวนดวงสติกเกอร์ที่สามารถพิมพ์ได้ใน 1 ตร.ม. ระบบพิมพ์ inkjetจำนวนดวงสติกเกอร์ที่สามารถพิมพ์ได้ใน 1 ใบ A3+ ระบบพิมพ์ ดิจิตอล 

( 6 ใบ A3+ = 1 ตร.ม. )